شرکت فراکود آلی مازندران

اولین تولید کننده کود آلی سلولوزی کشور

بزرگترین تولید کننده کود آلی سلولوزی کشور

تحویل در سریع ترین زمان

تنوع محصولات

ضمانت بهترین قیمت

شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران در سال 1389 با هدف تولید انواع کودهای آلی( کود آلی گرانوله، کمپوست فراوری شده، وطرح وتوسعه ورمی کمپوست)، متناسب با نیازگیاهان و نوع خاک سعی در خود کفایی محصولات کشاورزی و احیای اراضی کشاورزی ورسیدن به یک توسعه پایدار را دارد .کارخانه تولید کود آلی مازندران را تاسیس نمود.ایجاد این کارخانه فوائد اقتصادی وزیست محیطی مطلوبی در منطقه داشته ومانع از آلودگی آبهای زیر زمینی شده است و با ضد عفونی نمودن تدریجی خاک به سلامت محیط زیست کمک شایانی نموده ومصرف سموم شیمیایی راکاهش میدهند.

افزایش مقاومت گیاه به سرما و گرما و نوسانات محیطی
امكان استفاده در هر مرحله رویشی گیاه
تقویت كمیت و كیفیت مواد غذایی تولید شده
كاهش تبخیر و تعرق و پیشگیری از سله بستن خاك
كم مصرف بودن و قابل تقویت تا چندین برابر
ایجاد پایداری در محیط زیست
تنظیم اسیدیته خاك
كمك به اصلاح خاك در محیطهای شور
با مصرف این کود خصوصیات فیزیکی و شیمایی خاك بهبود یافته و میزان عملکرد محصول 30 تا 60 درصد افزایش می یابد.
كمك به كاهش آلاینده های خاك
افزایش عملکرد قابل ملاحظه در گیاهان
سهولت در کود پاشی و طریقه مصرف
افزایش مقاومت گیاه در مقابل عوامل بیماریزا و قارچها
مرطوب نگه داشتن خاك و جلوگیری از فرسایش آن
تامین مواد غذایی مورد نیاز گیاه برای دراز مدت
ذخیره سازی آب در خاك
افزایش اكسیژن خاك

گواهینامه ها

افتخارات

شرکت های همکار

شرکت مازند کود مازندکود

فهرست