گواهینامه های داخلی

گواهینامه های بین المللی

افتخارات

 

1- واحد برگزیده چهارمین نمایشگاه فصلی گل و گیاه تهران

2- تقدیرشده در همایش ملی پسته کاران-بوئین زهرا

3- لوح سپاس از هفتمین نمایشگاه کشاورزی و صنایع وابسته استان قزوین

4- تقدیر بابت حضور در ششمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی کرمان به عنوان مدیر برتر

5- مدیر برتر در ششمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی کرمان

6- واحد برگزیده در 13 مین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، ادوات و محصولات کشاورزی و فراورده های غذایی و صنایع وابسته ایران-تبریز

7- تجلیل در سومین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی مازندران به عنوان واحد برتر

8- انتخاب به عنوان ایده برتر در نمایشگاه کشاورزی و صنایع وابسته در هفتمین نمایشگاه کشاورزی و صنایع وابسته خراسان شمالی

9- رتبه اول در پنجمین رویداد ملی شتاب در صنعت چوب و کاغذ کشور – مازندران

10- واحد برگزیده چهارمین نمایشگاه شهر ایده آل کشور

11- واحد برتر سیزدهمین نمایشگاه فضای سبز تبریز