برای انتخاب بهترین کود برای گلخانه باید المان های زیادی را مورد مررسی قرار داد

انتخاب درست یک کود کمک زیادی به جزیی از هزینه های گلخانه می کند.

در تامین غلظت عناصر توصیه می شود حدالامکان از نمک هایی استفاده شود که هردو یون آنیون و کاتیون استفاده شود و در غیراین صورت احتمال تجمع یون های مصرف نشده در بسترومحلول غذایی به وجود می آید.
به همین دلیل است که نمک هایی مثل نیترات سدیم یا کلرید پتاسیم که منبع ارزان تری از نیترات پتاسیم هستند در تهیه محلول غذایی استفاده چندانی ندارند.

کود گلخانه ای
کود گلخانه ای

 

به طور کلی برای تهیه عناصر ماکرو نمک های زیل برای انتخاب بهترین کود برای گلخانه کاربرد بیشتری دارند:


نیترات کلسیم ، نیترات پتاسیم ، سولفات منیزیم ، سولفات پتاسیم ، مونو پتاسیم فسفات ، نیترات منیزیم ،کلرید کلسیم ، سیلیکات پتاسیم ، مونو آمونیوم فسفات ، نیترات آمونیوم در مقادیر کم مورد استفاده قرار می گیرند.

برای تامین پتاسیم از کودهایی مانند نیترات پتاسیم ، سولفات پتاسیم ، مونوپتاسیم فسفات ، کلرید پتاسیم استفاده می شود.

همینطور برای تامین فسفرازکودهایی مثل مونو پتاسیم فسفات ، اوره فسفات ، دی آمونیوم فسفات ، اسیدفسفریک و استفاده می شود.

به طور مشابه برای تامین کلسیم از کودهایی مثل نیترات کلسیم ، کلریدکلسیم و آهک استفاده می شود.

برای تامین منیزیم از کودهایی مثل سولفات منیزیم ، نیترات منیزیم استفاده می شود.

و نیز برای تامین عناصر میکرو هم در فرم های سولفات قابل استفاده می باشد و هم فرم کلاته شده آن:

  1. استفاده از کودهای آلی در کشت های گلخانه ای کود ، کود حیوانی ، تورب ، کمپوست
  2. استفاده از های کشت آلی و ارگانیک و کوکوپیت
  3. استفاده از کودهای ارگانیک یا ریزمولکول

کود ارگانیک
کود ارگانیک

 

خرید کود ارگانیک 

 

نسبت کودی :

 

نسبت کودی بین عناصر یکی از مشخصه های مهم در بالانس محلول غذایی می باشد و این نسبت تقریبا در تمام گیاهان طی مراحل مختلف رشدی گیاه سنجیده می شود و تابع عوامل مختلف می باشد.

در این قسمت نسبت بین عناصر را طی مراحل مختلف در گیاه را مورد بررسی قرار می دهیم.

همین طورکه گفته شد عوامل مختلف مثل

نوع بستر کشت 

مرحله رشدی

سلامت گیاه

آفات و بیماری

سیستم کشت

تراکم و در میزان این درصد یا نسبت کودی

می توانند تعیین کننده باشند.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *