حضور استاندار مازندران برای تقدیر از فراکود

مذاکره با مقام محترم استانداری، معاونین محترم، مدیران کل و نمایندگان مجلس

تقدیر از مدیریت محترم و اعضای علمی شرکت متعاقب حضور و برپایی غرفه در نمایشگاه پارک علم و فناوری استان ...

حضور مدیریت محترم عامل به همراه تیم علمی شرکت فراکود در مراس هفته معلم

حضور مدیریت محترم عامل به همراه تیم علمی شرکت فراکود در مراسم بزرگداشت هفته معلم در دانشگاه جامع علمی کاربردی ...

بازدید اساتید دانشگاه کشاورزی مازندران از شرکت فراکود آلی مازندران

بازدید اساتید دانشگاه کشاورزی مازندران از فراکود آلی مازندران 23 اردیبهشت 1403 ...

بازدید از 21 امین نمایشگاه ملی تخصصی گل و گیاه و باغبانی مشهد

حضور در 21 امین نمایشگاه ملی تخصصی گل و گیاه و باغبانی مشهد 30 اردیبهشت 1403 ...