کود کمپوست نیمه ساخته

کد محصول 020

 

مشخصات و ترکیبات: این محصول شامل پوست و خرده چوب حاصل از تولید کاغذ با استفاده از چوب­های جنگلی درختان پهن برگ می­باشد که در اثر ماند و طی زمان چندین ساله به صورت طبیعی بخشی از مراحلتبدیل به کمپوست را طی نموده و به همراه اجزای نیمه تجزیه شده و بافتهای گیاهی همانند خرده چوب نیمه پوسیده و پوست مخلوط می­باشد.

فرآیند تولید:پوست و خرده چوب انباشت شده در محیط طبیعی و تحت تأثیر عوامل آب و هوایی طبیعی منطقه شمال بخشی از فرآیند تبدیل به کمپوست را طی نموده و سپس در انبار و محل­های دپو پس از هوادهی آماده مصرف می­شود و در اختیار مصرف کنندگان قرار می­گیرد.

کاربرد: بدلیل وجود اجزای نیمه تجزیه شده درختان در بافت این محصول بصورت ترکیب با انواع خاک، کمپوست و کود، جهت سبک­سازی خاک و بستر کاشت گیاهان و درختان استفاده می­شود، همچنین به منظور پوشش سطحی انواع خاک در معرض هوازدگی و تبخیر بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک به عنوان خاک پوششی (مالچ طبیعی) کاربرد دارد.

بسته بندی: این محصول به صورت فله ­ای و به میزان نیاز مصرف کننده توسط انواع وانت، کامیونت و کامیون به محل مورد نظر حمل می­شود.

نحوه مصرف و میزان استفاده: بدلیل ساختار طبیعی و بدون زیان محصول، مصرف آن محدودیت خاصی ندارد.

فهرست