اطلاعات شرکت:
نام : شرکت فراکود آلی مازندران – .Mazandaran Organic Fertilizer Co
شروع فعالیت : از سال 1389
زمینه فعالیت: شرکت فراکود آلی مازندران جزء شرکت های زیرمجموعه صنایع چوب و کاغذ مازندران می باشد و از محصولات تولیدی آن می توان به انواع کودهای ارگانیک شامل کمپوست سلولزی ، گرانوله آلی و مایع هیومیک اسید اشاره کرد.
خطوط تولید این شرکت در سه شیفت کاری به طور پیوسته و منظم فعال است.

آدرس کارخانه: ساری – کیلومتر 12 جاده ساری سمنان – سایت شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران – شرکت فراکود آلی مازندران

فهرست